ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Monday, September 01, 2008

EPS-KLT ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအတြက္

ကိုရီးယားသို႔သြားေရာက္မည့္ EPS-KLT ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္စဥ္ လိုအပ္မည့္
အခ်က္အလက္မ်ား ကို မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။
Photobucket

Photobucket

ဆက္ရန္........

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------