ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Wednesday, December 03, 2008

ကိုရီးယား အလုပ္လမ္းညႊန္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား...

ယခုအခါ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၊ စက္ရံု ၊ အလုပ္ရံု အေတာ္မ်ားမ်ားတို႕မွာ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းလ်က္ရွိရာ ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ ၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနၾကရပါသည္ ။
သို႕ျဖစ္ရာ ျမန္မာအလုပ္လက္မဲ့မ်ား အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ အလို႕ငွာ ၊ ဓမၼဒူတဗုဒၶဘာသာအသင္း(ကိုရီးယား)က ကိုရီးယားႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ အလုပ္လမ္းညႊန္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ရွာေဖြစုစည္းတင္ျပလိုက္ပါသည္ ။
http://www.dhammaduta.info/job_information.htm
ေဖာ္ျပပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မပါရွိေသးေသာ ၊ စာမ်က္ႏွာမ်ား ေတြ႕ရွိပါက ၊ dhammaduta.k@gmail.com ထံ ေက်းဇူးျပဳ ေပးပို႕လာမည္ဆိုပါလ်င္ ၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ လိပ္စာအသစ္မ်ား ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ တင္ျပေပးသြားပါမည္ ။

" အားလံုးအတြက္- ဓမၼဒူတ"

ေလးစားမႈျဖင့္-

အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕
ဓမၼဒူတဗုဒၶဘာသာအသင္း(ကိုရီးယား)

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------