ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Thursday, October 14, 2010

EPS-KLT ကိုရီးယား လုပ္သားေခၚယူမႈ တြင္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ အသိေပးေၾကျငာခ်က္။

ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္၂၀၀၈ ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ (EPS-KLT) ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား
တန္းစီဇယားတြင္
ေနာက္ထပ္ သက္တမ္း (၁) ႏွစ္တိုးရန္အတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား
တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
၁၃ ရက္ ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ေပးမည့္ရက္မွာ ၁၄.၁၀.၂၀၁၀ မွ ၂၀.၁၀.၂၀၁၀ ရက္အထိ၊
လက္ခံမည့္ရက္မွာ ၁၈.၁၀.၂၀၁၀ မွ ၂၄.၁၀.၂၀၁၀ ရက္အထိ၊
အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ေပးမည့္ေနရာမွာ အမွတ္
(၈/၁)၊နဂါးရံုဘုရားလမ္း၊(၅)ရပ္ကြက္၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္၊
ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ။
က်မ္းမာေရးေဆးစစ္ရန္ေဆးခန္းမွာ Nine Star Poly Clinic၊
ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊သမားေတာ္ အထူး
ကုေဆးခန္၊၈မိုင္ ျဖစ္သည္။ကုန္က်စရိတ္မွာ မိမိအစီအစဥ္ ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------