ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Tuesday, August 18, 2009

E9 လုပ္သားမ်ား ကိုရီးယားက ထပ္မံေခၚယူ

ကိုရီးယားသို႔ ျမန္မာ E-9 အလုပ္သမားမ်ား ကိုေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ေရႊအင္းဝ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ (၈-မိုင္)မွ သိရသည္။
ေန႔စဥ္ ေခၚယူမႈမွာ အေယာက္ ၃၀ ခန္႔ရွိျပီး ထိုသို႔ေခၚယူခံ လုပ္သားမ်ားကို ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ဟုဆိုသည္။ေခၚယူေသာ
အလုပ္သမားမ်ားမွာ အေယာက္ ၆၀၀ ခန္႔ရွိျပီဟုလည္းၾကားသိရပါသည္။ ယခင္ လုပ္သားမ်ားေခၚယူမႈကို ရပ္နားထားခဲ့ရာမွ ယခု ၾသဂုတ္
လတြင္ ျပန္လည္ေခၚယူ ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊအင္းဝ အေနႏွင့္ ေခၚယူခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားမည္ဟု ဆို
ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မႈခက္ခဲႏိုင္ျခင္းမ်ားရွိလာႏိုင္သည္။ေခၚယူခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ၈ မိုင္ရွိ ေရႊအင္းဝ ရံုးတြင္ ေၾကာ္ျငာ ကပ္
ထားျခင္းလည္းမရွိပါ။အကယ္၍ ၈မိုင္ရွိ ရံုးတြင္ နာမည္စာရင္းမ်ားကပ္ထားျခင္း၊ဂ်ာနယ္မ်ား၊သတင္းစာမ်ားမွ ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ေပးပါက ပိုေကာင္းႏိုင္ပါမည္။ ေရႊအင္းဝ ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ သည္လည္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိပါ။ အင္တာနက္ေပၚတြင္လည္း
ေၾကာျငာႏိုင္က ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အျဖစ္ စာေမးပြဲေျဖဆို ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ E9 လုပ္သားမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္၊
မည္သို႔ေခၚယူမည္ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ၾကေပ။ ေငြကုန္ လူပမ္း ျဖစ္ေနမည္ကို လုပ္သားမ်ား စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္၍
စာေမးပြဲ ျပန္ေျဖရမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနၾကသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ ၾကားသိရေသာ သတင္းမ်ား အရ ကိုရီးယား မွ
ေရလုပ္ငန္းအတြက္ ေခၚယူမႈမ်ားရွိေနသည္၊အီးပီစနစ္ျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၊ စက္႐ုံ ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္
ငန္းႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းတုိ႔အတြက္ ျမန္မာ အေထြေထြလုပ္သားမ်ားကုိ ေခၚယူရာတြင္ ေရလုပ္ငန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ နည္းပါးေၾကာင္း ၊
ယခုအခါ ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္ ေရလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္သားမ်ား လုိအပ္လာေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းကုိ ဦးစားေပး ေလွ်ာက္ထားသူ
မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိလာေၾကာင္း ၊ ကုိရီးယားေရလုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕က ျမန္မာလုပ္သား ၁၃ ဦးႏွင့္ ကုန္ထုတ္
လုပ္ငန္းတစ္ခုက ေခၚယူေသာ လုပ္သား တစ္ဦး ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းတြင္ ေခၚယူထားေၾကာင္း၊ ေရႊအင္းဝ ေအဂ်င္စီက အဆုိပါလုပ္သား
၁၄ ဦးကုိ ေခၚယူၿပီး ပဏာမ ပညာေပးသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၆) တြင္ ခုနစ္ရက္သင္တန္း ေပးၿပီးေနာက္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပး
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို The Voice Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------