ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Tuesday, June 10, 2008

ေလေဘးသင့္သူမ်ား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ ေဗာ္လန္တီယာ

ေလေဘးသင့္သူမ်ား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ ေဗာ္လန္တီယာ

(Volunteer)မ်ားအလိုရွိေနေသးေၾကာင္း ။

"Nargis Action Group Myanmar"မွ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကို ေခၚယူေနပါသည္။တာ၀န္

ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ကာလမွာ (၂)လ ျဖစ္သည္။ UN လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏

Volunteer အလုပ္ေၾကာ္ျငာ မ်ားကို လည္း နတ္ေမာက္လမ္းရွိ UNDP ရံုးေရွ ႔ ေၾကာ္ျငာ

ဘုတ္တြင္ စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ကာလမွာ အနည္းဆံုး (၆)လ မွ

(၁၂) လအထိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အေျခခံ အလုပ္ ၂ မ်ိဳးခြဲ ထားျပီး ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ

ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ အေျခစိုက္ကာ ညႊန္ၾကားေရး ၊ ကုန္တင္ပို႔ ေရး ၊စာရင္းဇယားမ်ား ေရး

ဆြဲျခင္း စသည့္ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ ေက်းရြာ မ်ားအထိ

သြားေရာက္ျပီး လက္ေတြ႔ ကြင္းဆင္း လုပ္ကိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

www.ngoinmyanmr.org တြင္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------