ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Wednesday, August 13, 2008

အခါ လူမ်ိဳးတို႔ ၏ သမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ။

Photobucket

အခါလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေမာင္းဂြတ္ ဟူေသာ မြန္ဂို လူမ်ိဳး ႏြယ္မွ ေပါက္ဖြားလာၾကသည္..။
မြန္ဂိုလီီယားလူမ်ိဳးထဲမွ လူမ်ိဳး အုပ္စုမ်ားသည္ မြန္ဂိုလီီယားေဒသမွ အေရွ႔အာရွအလယ္ပိုင္း
တရုတ္ျပည္ အေနာက္ပိုင္းယန္စီျမစ္ႏွင့္ ဟြန္အိုျမစ္ၾကီးႏွစ္သြယ္ ျမစ္ဖ်ားခံကာ ကုန္းျမင့္ေဒသမွ
 တဆင့္ ေတာင္ဘက္ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာသို႔ တေရြ ႔ေရြ ႔ ေျပာင္းေရႊ ႔ဆင္းသက္လာၾကရာမွ
 ႏွစ္အတန္ၾကာေသာအခါ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ယူနန္ျပည္နယ္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းသို႔ ေရာက္ရွိ
ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။မဲေခါင္ေဒသမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႔ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းခတ္ ၊
မိုင္းယန္း ၊ လြယ္မီးေတာင္တန္းေပၚသို႔ လည္းေကာင္း ၊တစ္ခ်ိဳ ႔လူမ်ိဳး အုပ္စုမ်ားသည္ ယူနန္
နယ္စပ္မွ မိုင္းေယာင္းနယ္ဘက္သို႔ လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။၁၉ ရာစုခန္႔
အတြင္းတြင္ အခါလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြယ္မီးေတာင္တန္းေပၚမွ တဆင့္ က်ိဳင္းတံု ပတ္၀န္းက်င္ ေဒသ
သို႔လည္းေကာင္း ၊မိုင္းကိုင္ ၊လြယ္ေမြေတာင္တန္းေပၚသို႔လည္းေကာင္းေရာက္ရွိေနထိုင္ခဲ့ ၾကပါ
သည္။ အခါလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘိုးေဘး ပူေဇာ္ေသာ ဘာသာ ၊ဗုဒၵဘာသာ ၊ခရစ္ယန္ ဘာသာ တို႔
ကို ကိုးကြယ္ၾကပါသည္ ။အခါ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ဘာသာစကား ၊၀တ္စား
ဆင္ယဥ္မႈတို႔ ကိုမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ထိမ္းသိမ္းၾကသည္။ အခါလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏
အ၀တ္အထည္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ယက္လုပ္ၾကသည္။

1 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

 • Anonymous says:
  October 18, 2009 at 9:59 PM

  hello,
  how are you?i am ak kha .
  a khu lo kyainge tone ka photo kaw ak
  kha lu myo yae yo yar kaw pyaw pya dar thanks, par pae naw .
  i Gmail ka akharlay17@gmail.com par

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------