ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Monday, August 18, 2008

တိုင္းေနလူမ်ိဳး၏ သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္။

တိုင္းေနအပါအ၀င္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္တရုတ္ျပည္အလည္ပိုင္းမွဆင္းသက္လာၾကျပီး
ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ေရေျမအေနအထားႏွင့္ ေနရာေဒသကိုလိုက္
ျပီးရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏အသံုးအႏႈန္း အေခၚအေ၀ၚႏွင့္အသံေနအသံထားမ်ားေျပာင္း လဲသြားသည္။
ဥပမာ- ေရႊလီျမစ္ ၊နမ့္ေမာေခ်ာင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာရွမ္းတို႔ကို တိုင္းေနရွမ္း ဟုေခၚၾကသည္။
" ေန " ဆိုသည္မွာ အထက္ဟုအဓိပာယ္ရျပီး " တိုင္း"မွာ ရွမ္းျဖစ္သည္။တိုင္းေနလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရွမ္း
မ်ိဳးႏြယ္စု (၃၃)မ်ိဳး တြင္ တစ္မ်ိဳးအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းေနရွမ္း ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးသည္
ဗုဒၵဘာသာ ကိုးကြယ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
လယ္ယာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားျပားျပီး ရီုးရာ အခ်က္
အျပဳတ္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း
မွာ လိရွမ္း ၊ဂံုရွမ္းတို႔ ႏွင့္ အတူတူျဖစ္သည္။ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ႏွစ္ၾကိမ္ က်င္းပသည္.။အေၾကာင္းရင္း က တစ္ခ်ိန္ က တိုင္းေနလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္သည့္ ေဒသတြင္
ကပ္ၾကီး ၃ ပါး ဆိုက္ေရာက္ကာ အရပ္သူအရပ္သားမ်ား ေန႔စဥ္ ႏွင့္အမွ် ေသေၾက ပ်က္စီးၾကရာ
ထိုအခ်ိန္က အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အၾကီးအကဲက ပုေရာဟိတ္မ်ားအားေမးျမန္းပါသည္။ ပုေရာဟိတ္မ်ား
ေဟယေျပာခ်က္အရ တန္ခူးလႏွစ္သစ္ကူး မေက်ာ္ မခ်င္းရပ္သူရြာသားမ်ား ထပ္မံေသၾကပ်က္စီးၾကဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ႏွစ္သစ္ကူးျပီးမွ အႏၱရာယ္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ႏွစ္သစ္ကုးေရာက္ရန္ ၂ လၾကာျမင့္ဦးမည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္လ ေစာင့္ပါက ျပည္သူလူထုမ်ား ေသေၾကပ်က္စီးၾကဦးမည္ ျဖစ္ရာ ပုေရာဟိတ္မ်ား
၏ ေဟာေျပာခ်က္ အတိုင္းတန္ခူးလ ႏွစ္သစ္ကူးသို႔ မေရာက္ေသာ္လည္း တန္ပို႔တြဲလဆန္း ၁ ရက္
ေန႔တြင္ ႏွစ္သစ္ကူးငယ္ ၊တေပါင္းလဆန္း ၁ ရက္ ေန႔တြင္ ႏွစ္သစ္ကူးၾကီး ဟုသတ္မွတ္ကာ သံဃာေတာ္မ်ား ပင့္ေဆာင္ျပီး ၁ ရက္မွ ၇ ရက္ အထိ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားရြတ္ဖတ္ျခင္း ၊ဆြမ္းကပ္ျခင္း ၊သဲပံုေစတီတည္ျခင္း ၊ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ျပဳျခင္း၊ေရစက္ခ်အမွ်ေ၀ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း တိုင္းေနရွမ္းမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ ႔ပိုင္း က်ိဳင္းတံုျမိဳ့ပတ္၀န္းက်င္ ရွိေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းေန ရွမ္းမ်ားမွ ရြာေပါင္း
(၁၉)ရြာ ၊အိမ္ေျခ (၁၇၀၀)ခန္႔ရွိျပီး လူဦးေရ (၂၀၀၀၀)ေက်ာ္ ခန္႕ရွိသည္။

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------