ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Wednesday, October 07, 2009

ျမင့္ျမတ္ေသာ ေယာက်ာၤးဘဝ

Photobucket


ေယာက်ာၤးဘဝ ရရွိျခင္းသည္ ဗလဝ ကုသိုလ္(အားၾကီးသည့္ ကုသိုလ္)ကံေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ျဖစ္တိုင္း၊ျဖစ္တိုင္း ဘဝတိုင္း၌ ေယာက်ာၤးဘဝကို အလိုရွိလွ်င္ ထိုသူ(ေယာက်ၤား)သည္ သူတစ္ပါးမိန္းမ(မယား)ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရ ေပမည္။ေယာက်ာၤးတို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္မယားမွတစ္ပါး အျခား အပ်ိဳ၊အအို ႏွစ္ဆယ္ တို႔ႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ က်ဴးလြန္

လွ်င္ အျပစ္ရွိသည္ျဖစ္၍ “မိန္းမႏွစ္က်ိပ္ ၊ေပ်ာ္ေၾကာင္းသိပ္လည္း မအိပ္ေလရာ” ဟုဆိုရိုးျပဳ ၾကသည္။

ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အမ်ိဳးသမီး (၂ဝ)ရွိသည္။ အုပ္ထိန္းမႈမကင္းေသာ အပ်ိဳမိန္းမ (၈)မ်ိဳးမွာ

မိခင္အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊

ဖခင္အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊

မိဘ ႏွစ္ပါး အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊

အစ္မ၊ညီမ အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊

ေမာင္ၾကီး ၊ေမာင္ငယ္ အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊

ေဆြမ်ိဳး အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊

အမ်ိဳးအႏြယ္ အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊

တရားက်င့္ေဖာ္ျခင္း အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊ ႏွင့္ အုပ္ထိန္းမႈ မကင္းေသာ အအို မိန္းမ (၁၂)မ်ိဳးမွာ

မင္းတို႔ သိမ္းပိုက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ မိန္းမ၊

ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းထားေသာ မိန္းမ၊

ဥစၥာျဖင့္ ဝယ္ယူေပါင္းသင္းေနေသာ မိန္းမ၊

အလိုတူ၍ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ေသာ မိန္းမ၊

ဥစၥာစည္းစိမ္ အပ္ႏွင္း၍ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ေသာ မိန္းမ၊

အဝတ္တန္ဆာ ေပး၍ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ေသာ မိန္းမ၊

လူၾကီးစံုရာ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းေနထိုင္ေသာ မိန္းမ၊

ဆင္းရဲသူမကို ဆင္းရဲသားအလုပ္မလုပ္ေစဘဲ မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ေသာ မိန္းမ၊

မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းခံရေသာ သံု႔ပန္းမိန္းမ၊

အေစခံလည္းဟုတ္၊ မယားလည္းဟုတ္ေသာမိန္းမ၊

ကၽြန္ မယား၊

ေခတၱမယား ျပဳထားေသာ မိန္းမ တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေပသည္။

သူမ်ား၏ သားမယားကိုျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေသာ ေယာက်ာၤးသည္ ေနာင္ဘဝအဆက္ဆက္လူေယာက်ာၤး အျဖစ္ကို မရႏိုင္ေတာ့ပါ။တိရိစာၦန္ အထီးျဖစ္လွ်င္လည္း ဘဝတိုင္း သင္းကြပ္ ခံရမည္။မိန္းမကိုယ္ႏွင့္ေယာက်ာၤးစိတ္၊ ေယာက်ာၤးကိုယ္ႏွင့္ မိန္းမစိတ္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။မိန္းမဘဝလံုးလံုးလ်ားလ်ား ျဖစ္လာျပန္ေသာ အခါတြင္လည္း လင္မျမဲေသာမိန္းမ၊လင္တိုင္း၏ စြန္႔ပစ္ျခင္းခံရေသာ မိန္းမျဖစ္လိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္ ေယာက်ာၤးဘဝသည္ ျမင့္ျမတ္ျပီး ဘုရားဆုပန္ႏိုင္ေသာလူပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သည္။သံသရာတစ္ေကြ႔တြင္ လူေယာက်ာၤးျဖစ္လာျပီး မမွားသင့္သည္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။
0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------