ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Friday, September 25, 2009

၅၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴ ထုတ္ေဝမည္..၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သည္ လက္ရွိသံုးစြဲေနေသာ ေငြေၾကးမ်ားအျပင္ (၅၀၀၀)က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴ အမ်ိဳးအစားသစ္ကို (၂၀၀၉)ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၁)ရက္ေန႔မွ စတင္ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ ေၾကညာလိုက္သည္။ ယင္းေငြစကၠဴကို ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ေငြေၾကးဌာနတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ေငြတိုက္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိလည္ပတ္ သံုးစြဲေနေသာ ေငြစကၠဴႏွင့္ ေငြအေၾကြမ်ားသည္ တရား၀င္ သံုးစြဲေငြအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။
အသစ္ထြက္လာမည့္ (၅၀၀၀)က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
အရြယ္အစား (၁၅)x(၇) စင္တီမီတာ (လက္ရွိသံုးစြဲေနေသာ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ အရြယ္အတိုင္း)
အေရာင္ အနီေရာင္
ေရွ႔မ်က္ႏွာစာ ထိပ္ပိုင္းတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္”စာတန္း ရိုက္ႏွိပ္ထားသည္။ အလယ္တြင္ ျမန္မာ့အႏုပညာလက္ရာေျမာက္ ဆင္ျဖဴေတာ္ပံုႏွင့္ ေငြစကၠဴ တန္ဖိုးကို ေဖာ္ျပသည့္ ျမန္မာစာတန္း “ငါးေထာင္က်ပ္”တို႔ကို ရိုက္ႏွိပ္ထားပါသည္။ ေအာက္ေျခတြင္မူ ျမန္မာ့အႏုပညာ ကႏုတ္ပန္းခက္မ်ား ပါရွိသည္။ ေငြစကၠဴ၏ ေထာင့္(၃)ေထာင့္တြင္ ေငြတန္ဖိုးကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ေငြစကၠဴနံပါတ္ကို ျမန္မာအဂၤလိပ္ (၂)ဘာသာ ျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထားသည္။ လက္ယာဘက္တြင္ ဆင္ျဖဴေတာ္ပံု ေရစာပါရွိၿပီး ေငြစကၠဴအတြင္း လံုၿခံဳေရးႀကိဳး တစ္ ေခ်ာင္းကို ေထာင္လိုက္ထည့္သြင္းထားသည္။
ေက်ာက္ဘက္မ်က္ႏွာစာ ထိပ္ပိုင္းတြင္ “Central Bank of Myanmar”ဟူေသာ စာတန္းကို ရိုက္ႏွိပ္ထား ပါသည္။ ေအာက္ေျခတြင္ “Five Thousand Kyats”ဆိုသည့္ စာတန္းကို ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ အလယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုပံု ပါရွိၿပီး ေထာင့္(၃)ေထာင့္တြင္ ေငြစကၠဴတန္ဖိုးကို ဂဏန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------