ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Saturday, July 14, 2007

Kyaing Tong , Eastern Shan State , Myanmar .

Kyaing Tong , Eastern Shan State , Myanmar .

Kyaing Tong
,the city of Eastern Shan State was at the east of Myanmar.Bounded by Thailand, China, & Lao,called 'Golden Traingle'.
There are so many intresting& beautiful things,places,have in Kyaing Tong.At the downtown 'Mahamyatmuni' Boudaha image and 'Yat-daw-mu' Boudaha image have always been famous.The mountains was bounded by the side of town.From 'Kyaing Tong' about 25 miles to go 'Loi-Mwe'mountain was have and it is foggoy and cool normaly.
There was a 'Naung Tong'lake at the middle of the town and you can see this everywhere. Our part of the country,Kyaing Tong is famous for good fruits, fruits trees can be see all alone the mountains. So many fruits such as Orange,Lychee,Mango,Pineapple,Water-melon,etc...I thought,they are just the sort of fruits you like best.The fruits,There are sweeten and more fragrant than to be found elsewhere.
So do come to my Kyaing Tong and take advantage of a nice trip. Warmly welcome to Myanmar, Kyainge Tong, Eastern Shan State.

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------