ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Thursday, December 03, 2009

ကိုရီးယား EPS-KLT လုပ္သား ေခၚယူမႈ စာရင္းပိတ္ျခင္း။

Voice Weekly (Vol6 No4) တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ေနာက္ဆံုးၾကားသိရေသာ
သတင္းမ်ားကို တင္ျပရလွ်င္
ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အတြက္
ျပည္ပလုပ္သားေခၚယူမႈ အေရ အတြက္ ျပည့္သြားသျဖင့္ ၊
ေအာက္တုိဘာလတြင္ စာရင္းပိတ္လုိက္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခစုိက္
ကုိရီးယား လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဌာန
(Korean Human Resources Development Center: HRD)ကုိယ္စားလွယ္႐ုံးထံမွ
သိရသည္။လက္ရွိကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔
(Employement Permitment System:EPS) ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေနေသာ
ျမန္မာလုပ္သားမ်ားမွာ စာရင္းမပိတ္ခင္က
ေခၚဆုိထားေသာ လုပ္သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝဝ၉
ခုႏွစ္၏ စာရင္းႏွစ္အတြင္း ျပည္ပလုပ္သား
၁၅,ဝဝဝ ေခၚယူခဲ့ရာ ျမန္မာလုပ္သား ၁,၂၅၉ ဦးပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊
ျမန္မာလုပ္သားေလာင္း ၃,၀၀၀ေက်ာ္ တို႔က KLT
(Korea Language Test)စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ထားရာ ၊ က်န္ရွိေနေသာ
ျမန္မာလုပ္သားေလာင္းမ်ား သည္ ၂ဝ၁ဝ
ျပည့္ႏွစ္ လုပ္သားေလာင္းခြဲတမ္းအတြက္ ၊ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား
ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ
ကုိယ္စား လွယ္႐ုံးထံမွသိရသည္ ။ေရႊအင္းဝအက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္မူ
၂ဝဝ၉ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလပထမပတ္အထိ
ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ EPS စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာလုပ္သား ၁,၂ဝဝ ခန္႔
ပုိ႔ေဆာင္ေပးၿပီးျဖစ္သည္ ဟုဆိုပါသည္ ။

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------