ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Tuesday, July 22, 2008

တိုင္းလိ(ခ) လိရွမ္း လူမ်ိဳး၏သမိုင္း..။

တိုင္းလိ ေခၚ လိရွမ္း လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အသား၀ါ လူမ်ိဴး မွ ဆင္းသက္လာျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္၀င္ေရာက္ေနထိုင္
ခဲ့ၾကသည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ျပီး ရွမ္းၾကီး ၊ ဂံုရွမ္း ၊ တိုင္းလြယ္ တို႔ ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္တူ ျဖစ္သည္..။လိရွမ္း လူမ်ိဳးမ်ားသည္
တရုပ္ျပည္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္စဥ္ၤ တိုင္း ဟု ေခၚေ၀ၚၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား ၾကာလာေသာအခါ
တိုင္းလိ ဟုေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။ အမွန္ အားျဖင့္ တစ္ခ်ိန္ က တိုင္းလိ ၊ တိုင္းခင္ ၊ တိုင္းလဲမ္း တို႔၏ ဌာေနမွာ ညီ အစ္ကို
၃ ဦး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္သည့္ က်ိဳင္းတံု ၊ က်ိဳင္းဟုန္း ၊ က်ိဳင္းလဲမ္း တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ လိရွမ္း
လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ ႔ပိုင္း က်ိဳင္းတံု ျမိဳ ႔နယ္ရွိ မိုင္းလား ၊ မိုင္းမ ေဒသ ၊မိုင္းယန္းျမိဳ ႔နယ္ ႏွင့္
မိုင္းေယာင္းျမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ၉၅ % မွာ ဗုဒၵ ဘာသာ ကိုကိုးကြယ္ၾကသည္။
စာေပ မွာ ဂံုရွမ္း စာေပ ႏွင့္ အတူတူ ျဖစ္သည္.။ေက်းရြာမ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ လိရွမ္း လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏
ရိုးရာ အ၀တ္အထည္မ်ားကို ရက္လုပ္ၾကသည္။လိရွမ္း ရိုးရာဓေလ့မွာ ဂံုရွမ္း တို႔ႏွင့္ ဆင္တူျပီး ၀ါ၀င္၀ါ္ထြက္ ႏွစ္သစ္ကူး
မွာလည္း ဂံုရွမ္းတို႔ ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးႏြယ္စု ၃၃ မ်ိဳးတြင္ ၁ မ်ိဳး အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------