ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Thursday, August 02, 2007

ၾကိဳတင္ အသိေပးျခင္း....။

က်ေနာ့္ ေရႊမင္းသား ဘေလာ့(ဂ္) မွာ အထူးအစီအစဥ္ အေနနဲ႕ေဘာလံုး နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ပြဲၿပီးရလဒ္္ စသျဖင့္ ေနာက္ဆံုးရ ရလဒ္မ်ားကို ထည့္သြင္းသြား မယ္ဆိုတာကို ၾကိဳတင္ အသိေပးလိုက္ရပါတယ္...။

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------