ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Thursday, June 07, 2012

က်ပ္ ၁ ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ တစ္ေသာင္းက်ပ္တန္ေငြစကၠဴသစ္ ကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ညေန (ဇြန္လ၇ရက္) ၆နာရီသတင္းတြင္ တရား၀င္ေၾကညာ လိုက္ျပီျဖစ္ပါသည္။ျပန္ၾကားေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ တစ္ေသာင္းက်ပ္တန္ေငြစကၠဴ ႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ေငြစကၠဴမွာအရြယ္အစားအားျဖင့္ ၁၅x၇ စင္တီမီတာရွိၿပီး ေပၚလြင္ေသာအေရာင္မွာ အျပာေရာင္ျဖစ္သည္။ ေငြစကၠဴ၏ မ်က္ႏွာစာဘက္ ထိပ္ပိုင္းတြင္ "ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္" စာတမ္း ရိုက္ႏွိပ္ ထားျပီး အလယ္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ ေျမပုံ၊ ၎ကို ဝန္းရံထားေသာ သေျပခက္ ႏွစ္ခက္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တည္ရွိေနသည့္ ျမန္မာ့ အႏုပညာ လက္ရာ ေျမာက္ ဆင္ျဖဴေတာ္ ႏွစ္စီးႏွင့္ ထိပ္တြင္ ၾကာျဖဴတစ္ပြင့္ ရိုက္ႏွိပ္ ထားပါသည္။ ေငြစကၠဴ တန္ဖိုးကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ျမန္မာ စာတန္း "တစ္ေသာင္းက်ပ္" ကိုလည္း ရိုက္ႏွိပ္ ထားပါသည္။ လက္ယာ ဘက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ အႏုပညာ လက္ရာေျမာက္ ကႏုတ္ပန္းခက္ မ်ားကို ရိုက္ႏွိပ္ ထားပါသည္။ ေထာင့္သုံးေထာင့္ တြင္ ေငြစကၠဴ တန္ဖိုးကို ဂဏန္း မ်ားျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ ထားပါသည္။ ေငြစကၠဴ တန္ဖိုးကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ ထားပါသည္။ လက္ဝဲဘက္ပိုင္းတြင္ ၾကာျဖဴ ပြင့္ပုံ ေရစာ ပါရွိ ပါသည္။ ေငြစကၠဴတြင္ လုံျခဳံေရး ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ေဒါင္လိုက္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ေက်ာဘက္ထိပ္ပိုင္းတြင္ "CENTRAL BANK OF MYANMAR" စာတန္းကို ရိုက္ႏွိပ္ထားၿပီး ၎စာတန္း၏ ေအာက္တြင္ "TEN THOUSAND KYATS" ဟူေသာ စာတန္း ပါရွိပါသည္။ အလယ္ပိုင္းတြင္ ရတနာပုံ မႏၲေလး နန္းေတာ္၏ ၿမိဳ႕ရိုးႏွင့္ က်ဳံးပုံ ႏွင့္ ေဘးေဘာင္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ အႏုပညာ လက္ရာေျမာက္ ကႏုတ္ ပန္းခက္မ်ားကို ရိုက္ႏွိပ္ ထားပါသည္။ ေ ထာင့္ သုံးေထာင့္တြင္ ေငြစကၠဴ၏ တန္ဖိုးကို ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ ထားပါသည္။ ကိုးကား-ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန

1 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

  • phung bella says:
    June 27, 2012 at 4:17 PM

    hi impressive blog.
    We have a big website to sale cars online throughout Myanmar. Please visit us back at: http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_phung&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------