ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Tuesday, May 27, 2008

N A R G I S

N...........Name of the beautiful flower, Nargis.
A...........Acute with Cyclone to lovely Land ,Myanmar and Enobility people.
R...........Rushed along the Village, City and tossed the ship ,boat by the waves.
G...........Grieve and overthrow of Our ancestor farmyard, Our abode,Our parents,
Our children and Our Soul.Nargis gives Our several nation to bemoan from famine.
I...........I hate you,Nargis because of your ruthless.
S...........Salvation from starve of Our Nation, Our Children ,Our Homeless Life at
victims Cyclone Nargis in Myanmar.
Please........Help !
Please........Save !
Please........!!
Please.......!!

လွပတဲ့ ပန္းကေလး နာမည္နဲ႔ နာဂစ္ရယ္..
ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ ျမန္မာျပည္ နဲ႔ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ျပည္သူေတြကို ဆိုင္ကလုန္းနဲ႔ အတူ ျပင္းထန္ေစခဲ့တယ္.
ၾကီးမား ျပင္းထန္တဲ့ အင္အားေတြနဲ႔ ျမိဳ႔ေတြ ရြာေတြကို ေမႊေႏွာက္ခဲ့ျပီ..ေလွေတြ ၊သေဘၤာေတြကို လည္း
လွိုင္းလံုးၾကီးေတြနဲ႔ ဖရို ဖရဲ ျဖစ္ေစခဲ့ျပီ..
ငါတို႔ ရဲ့ ဘိုးဘြားပိုင္လယ္ယာေတြ ၊ ငါတို႔ ရဲ့ အိမ္ ၊ ငါတို႔ ရဲ့ မိဘ ၊ ငါတို႔ ရဲ့ သားသမီးေတြ ၊ ငါတို႔ ရဲ့
၀ိညာဥ္ေတြ ကို ဖ်က္ဆီး ခဲ့ ျပီး ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းေစခဲ့ ျပီ....ငါတို႔ ႏိုင္ငံ ျပည္သူေတြကို အစားအစာ
ငတ္မြတ္ျခင္းရဲ့ ဒဏ္ေတြကေန ျမည္တမ္း ညည္းတြားေစခဲ့တယ္ နာဂစ္ရယ္...
မင္းရဲ့ အၾကင္နာ ကင္းမဲ့ မႈ ၊ ရက္စက္မႈေတြ ေၾကာင့္ ငါမင္းကို မုန္းတယ္ နာဂစ္ ရယ္.....
နာဂစ္ ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ ရတဲ့ ျပည္သူေတြ ရဲ့ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈ ၊
ကေလးေတြ ရဲ ့ဘ၀ ၊ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ေနရတဲ့ ဘ၀ေတြကို ကယ္တင္ေပးၾက ပါ.....
ေက်းဇူးျပဳျပီး..........ကူညီပါ။
ေက်းဇူးျပဳျပီး.........ကယ္တင္ပါ။
ေက်းဇူးျပဳျပီး.........
ေက်းဇူးျပဳျပီး......... ။ ။

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------