ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Saturday, May 17, 2008

ဘယ္လိုပဲ ကူကူ ကူညီေပးၾကပါ....(ဘုန္းဘုန္းေရာ)သူတို႔ေရာ ကူညီေနျပီ.။

ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ကူညီၾက တဲ့အထဲမွာ..ကိုယ့္အတြက္ လံုး၀ မပါပါဘူးဗ်ာ..လွဴတဲ့သူ လွဴ ၊ ကူတဲ့သူ ကူ ၊ ယူတဲ့သူ ယူ...
ဘယ္သူေတြ ဘယ္လို လွဴ လွဴ .... နာဂစ္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ရတဲ့ သူေတြ ရၾကပါေစဗ်ာ....လို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္ဗ်ာ..
ၾကားၾကားသမွ်..ျမင္ျမင္သမွွ်...အမွ်..အမွ်..အမွ်......(သာဓု...သာဓု...သာဓု)။
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------