ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Saturday, September 22, 2007

Funny ဓာတ္ပံု

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ားအတြက္ သတိျပဳစရာ....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

ပိုးဖလံမ်ိဳး မီးကိုတိုးတဲ့... ဒါကေတာ့ တစ္မ်ိဳးေလးေပါ့....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

အခ်စ္အတြက္ အသက္ေပး၀ံ့သူ.......

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------