ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Thursday, August 30, 2007

ကံေကာင္းျခင္း လက္ေဆာင္မ်ား....

ကံေကာင္းျခင္း လက္ေဆာင္မ်ား....
* Dragons : Few symbols surpass the dragon in feng shui. The dragon is said to create cosmic qi which brings good fortune into our homes and workplaces. Displaying the dragon with moving water is said to be even more potent. Display such a water feature in the North for limitless success in your career, or in the Southeast for plenty of wealth luck.
နဂါး ကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ လက္ေဆာင္မ်ားကို ေနအိမ္ ႏွင့္ အလုပ္ခန္း အတြင္း သို႔ ယူေဆာင္ေပးတယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။
...........................................................................................................................................................................

* Tortoise : A symbol of longevity, support, wealth and prosperity. All the secrets of heaven and earth are said to be concealed within its body and the design motifs on its shell. The tortoise is best placed in the North sector of the house for good life and good fortune.

ကိုေရႊ လိပ္ ကေတာ့ အိမ္ရဲ႕ ေျမာက္ လက္မွာ ထားရင္ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘ၀ နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကံၾကမၼာ မ်ားကို ယူေဆာင္ ေပးပါတယ္

...........................................................................................................................................................................

* Double happiness : A typical wedding present, it is a common symbol in the form of an ideogram that's supposed to bring a double dose of happiness to everyone around it.

ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈ လို႔ ဆိုရမယ့္ တရုပ္စာသားေလး ဟာ မဂၤလာေဆာင္ ေတြမွာ သံုးေလ့ရွိပါတယ္။

...........................................................................................................................................................................

* Wealth Ship : A great way to enhance prosperity luck is with a golden wealth ship "sailing" into your home or office. You should have this ship laden with gold and valuables as these trophies symbolise its many victories.

ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ေဆာင္ၾကည္းေပးမယ့္ ေရႊေလွ ေလးပါ။သင့္ အိမ္ ၊ အလုပ္ခန္း ကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ၊ခ်မ္းသာမႈ ေတြ ယူေဆာင္
လာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။
...............................................................................................................................................................................
0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------