ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Sunday, January 04, 2009

ကိုရက္ပ္စ္-ျမန္မာ သတင္းမ်ား


ေဆာအူးလ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ-၁
ေဆာအူးလ္ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ ရံုးခန္းဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ၊ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရံုးခန္း တစ္ခုသည္ ၊ ေရႊအင္း၀ရံုးခန္းဆိုင္းဘုတ္တင္ထားေၾကာင္း ၊ ထို႕ျပင္ လိပ္စာကတ္မ်ားပါ ျဖန္႕ေ၀ေနေၾကာင္း ၊ အဆိုပါ ဆိုင္းဘုတ္တင္ထားျခင္းႏွင့္ လိပ္စာကတ္ေ၀ေနသည့္ကိစၥမွာ ေရႊအင္း၀၏ တရား၀င္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ၊ ေရႊအင္း၀က တားျမစ္ရာ ၊ ၄င္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ၊ အဆိုပါကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာ လူၾကီးမ်ား မသိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၊ ရံုး၀န္ထမ္းအေပၚ တာ၀န္လြႊဲခ်လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္ ။
*****
ထို႕ျပင္ အျခားသတင္းအေျခအျမစ္မ်ားထံမွ ၊ သိရွိရသည္မွာ- ယခု ကိုရီးယားအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိုရက္ပ္စ္(Korean Employment Permit System)မွာ ၊ ကိုရီးယားအစိုးရႏွင့္ ျပည္ပအစိုးရတို႕ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈစာခ်ြန္လႊာ(Memorandum of Understanding)ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ အစိုးရကတိုက္ရိုက္မေဆာင္ရြက္ႏိုင္လ်င္ အစိုးရက တိုက္ရိုက္ ကြပ္ကဲၾကီးၾကပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကို အက်ိဳးေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (ေရႊအင္း၀)ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၊ ၄င္းေရႊအင္း၀အေနျဖင့္ အျခား ကုမၸဏီ သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တရား၀င္ထပ္ဆင့္ လက္လြဲ ေဆာင္ရြက္ေစခြင့္ မရွိေၾကာင္း ၊ သို႕ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းကို လက္လြဲလုပ္ကိုင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ား(မွတ္ပံုတင္မထားေသာ္လည္း သီးသန္႕ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ား အပါအ၀င္)- ၅ ခုတို႕က ေလ်ွာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ၊ ေရႊအင္း၀အေနျဖင့္ လက္လြဲေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို ႏႈတ္အားျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး မည္သူ႕ကိုမ်ွ စာႏွင့္ေပႏွင့္ တရား၀င္လုပ္ခြင့္ ေပးမထားေၾကာင္း သိရသည္ ။
*****
ကိုရက္ပ္စ္-၂၀၀၉ ခြဲတမ္း ၊ E-9 ဗီဇာမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ၊ ကိုရီးယား လူ႕အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာန (Korean Human Resources Development Center)ႏွင့္ အလြမ္းသင့္သူမ်ားဟု ယူဆရေသာ ၊ ကိုရီးယားမ်ား (ျမန္မာမ်ားမဟုတ္)က ၊ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို တိုက္ရိုက္ေခၚယူရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၊ အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားကို ၂၀၀၉ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ပထမအသုတ္ ၃၁ ဦး ၊ ဒုတိယအသုတ္ ၁၈ ဦး ၊ တတိယသုတ္ ၁၅ ဦး ၊ စုစုေပါင္း ၆၄ ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၄င္းတို႕ တစ္သုတ္တည္းေပါင္းျပီး ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ခြါလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။


*****
ရည္ညႊန္း-- သတင္း ကို ဟန္းဂုရြာ မွ ရယူေဖာ္ျပပါသည္။ ဟန္းဂုရြာမွ သူၾကီးအားေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------