ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Tuesday, February 10, 2009

EPS-KLT ကိုရီးယား အလုပ္အကိုင္ သတင္း

ကိုရီးယားအလုပ္သမား ငွားရမ္းခြင့္စနစ္အရ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးတို႕သည္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ၊ ပထမအသုတ္အျဖစ္ ကိုရီးယားသို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သတင္း
ရရွိသည္ ။ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ၁၈ ဦး ထပ္မံ ေရာက္ရွိဦးမည္ဟု ဆိုသည္ ။

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------