ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Tuesday, June 10, 2008

ျမန္မာျပည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေဂဟာ

ျမန္မာျပည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေဂဟာ သို႔ အလွဴေငြ လွဴဒါန္းႏိုင္….

 

ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေက်ာင္း၀တ္စံု ၊ စာအုပ္ ၊ ခဲတံ ၊စာေရး

ကိရိယာစေသာ ေက်ာင္းအသံုး အေဆာင္ ၊ေဆာက္လုပ္ဆဲ ျဖစ္ေသာ အေဆာင္သစ္

အတြက္ အလွဴေငြ လိုအပ္ေနပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာနာမည္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ   

"ျမန္မာျပည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေဂဟာ" သည္ ျမန္မာျပည္ အရပ္ ရပ္ရွိ

ကေလးမ်ားကို လက္ခံေနပါသည္။

" အစား အေသာက္ ေကြ်းေမြးဖို႔ အတြက္ လွဴဒါန္းခ်င္သူေတြကလည္း ပိုက္ဆံထုတ္

ေပးျပီး ဘာေကြ်းခ်င္တယ္..စီစဥ္ေပးပါဆိုရင္ အားလံုးစီစဥ္ေပးတယ္…ေကြ်းေမြးဖို႔ဆိုရင္

ေကြ်းေမြးဖို႔ ၊အေဆာင္ေဆာက္ဖို႔ ဆိုရင္ အေဆာင္ေဆာက္ဖို႔ အလွဴရွင္ စိတ္တုိင္းၾက

ဆႏၵအတိုင္း စီစဥ္ ေပးပါတယ္…" ဟု ေဂဟာမွဴး က ဆိုပါသည္။

နာဂစ္္ ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ မိဘ ႏွစ္ပါးစလံုး ကြယ္လြန္ကာ ခိုကိုးရာမဲ့ ၊ ေနစရာမဲ့ ေသာ

ကေလးမ်ားကို အကန္႔ အသတ္မရွိ ၊လူမ်ိဳးမေရြး ၊ ဘာသာမေရြး လက္ခံေနပါသည္။

အသက္ ၂ ႏွစ္မွ ၁၂ နွစ္အတြင္း ကေလးငယ္မ်ားကို လက္ခံပါသည္။ ကေလးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ

ရပ္ကြက္ ၊တိုင္း ၊ေဒသ မွ လူမႈ၀န္ထမ္း အဖြဲ႔ အစည္းက ေထာက္ခံေပးလွ်င္ လက္ခံေပးပါသည္။

ေဂဟာ သို႔ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းလိုပါက……………………….

အမွတ္ (၁၁၂) ၊ အေရွ႔ (၂)ရပ္ကြက္ ၊ ၀ါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ၊ေမွာ္ဘီ ျမိဳ ႔နယ္၊

ဖုန္း ……၆၂၀၃၉၉ ။

သို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္း ႏိုင္ပါသည္။

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------